Изследвания

Моля, запознайте се с протоколите от проведени изследвания на продуктите от серията ЕЛИКСИР.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Протокол за извършен фитохимичиен анализ на етанолен билков екстракт за укрепване на организма, Февруари 2004 г, Пловдив

Национална Ветеринарно-медицинска служба. Централна лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза и екология – София
Протокол, Юни 1996 г.

Диспансер по белодробни болести болести – Русе
Протокол № 1 от проведеното проучване на билкови тинктури в комплексното лечение на болни с хроничен бронхит в стадий на обостряне
Протокол № 2 относно клинично проучване на билкова тинктура използвана като помощно средство при болни с астматични и спастични заболявания на дихателната система
Протокол №3 относно клинично проучване на ЕЛИКСИР използван като помощно средство към основното лечение на фарингити, фаринготрахеити и други възпалителни заболявания на горните дихателни пътища

Държавна белодробна болница – Русе
Протокол № 4 относно проучване на ЕЛИКСИР ползван като помощно средство при туберкулозни хора, Ноември 1996 г., Русе

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян
Протокол №5 относно проучване на действието на ЕЛИКСИР ползван като допълнително средство при лечение на болни с белодробна туберкулоза, 3-ти етап, Януари 2003 г., Троян

Софийски Университет „Свети Климент Охридски“, Биологичен факултет
Научен отчет върху предварително изследване на антихерпесна активност на билкови екстракти от серията ЕЛИКСИР, Февруари 2002 г., София

Медицински Факултет – ВМИ, София, Катедра по акушерство и гинекология

Протокол за клинично изпитване на препарат ЕЛИКСИР за лечение на бактериална вагиноза, Април 1996 г., София

Висш Военномедицински Институт, София, Катедра Вирусология
Лонгитюдно изследване на ефекта на българските билкови екстракти върху 11 пациента с HIV-инфекция

Национален център по радиационна защита и радиобиология
Експертно заключение от изследвания на билкова тинктура за укрепване на организма ЕЛИКСИР, юни 2002 г.

Национален център по радиационна защита и радиобиология, Лаборатория „Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи“
Експертно заключение от направено изследване на кинетиката на радиоактивен стронций в експериментални животни с приложение на ЕЛИКСИР

Научноекспериментално проучване върху ефекта на ЕЛИКСИРИ при патогенни коки – стафилококи
Сравнителен анализ на ефектите на основните широкоспектърни антибиотици и влияние на ЕЛИКСИР върху развитието на Staphylococcus aureus, Февруари 2004 г.

Частен стоматологичен кабинет на д-р Невена Стаматова
Протокол от проведените клинични изпитания на ЕЛИКСИР при възпалителни заболявания на пародонта, Януари 1997 г.

Оставете отговор

CAPTCHA Image

*